مغازه ها

Abbate
Abbate

T. 0312 397 44 77
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Altınyıldız Classics
Altınyıldız Classics

T. 0530 239 61 03
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

U.S. Polo
U.S. Polo

T. 0312 387 07 44
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Armine
Armine

T. 0312 387 32 82
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger

T. 533 652 87 85
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Avva
Avva

T. 0312 397 33 30
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Tudors Gömlek
Tudors Gömlek

T. 0850 433 21 56
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Tuğba Venn
Tuğba Venn

T. 0312 387 38 25
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Beymen Business
Beymen Business

T. T. 0530 239 62 98
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Ekol
Ekol

T. 0312 387 38 43
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

D'S Damat
D'S Damat

T. 0312 387 37 20
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Dagi
Dagi

T. 0850 259 75 30
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Network
Network

T. 0 554 965 70 04
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Faruk Ekin
Faruk Ekin

T. 0312 256 16 27
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Freak Shop
Freak Shop

T. 0541 560 88 59
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Ghisa
Ghisa

T. 0312 397 52 51
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Chima
Chima

T. T. 0312 397 82 26
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

IGS
IGS

T. 0850 420 04 47 / 209
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Colin's
Colin's

T. T. 0312 387 44 35
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Athletic Zone
Athletic Zone

T. 0312 387 00 99
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Journey
Journey

T. 0555 655 02 18
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Çift Geyik Karaca
Çift Geyik Karaca

T. 0312 387 36 98
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

LCW
LCW

T. 0312 387 43 23
طبقه 1
لباس زنانه و مردانه

Levi Straus & Co.
Levi Straus & Co.

T. 0312 387 42 78
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Madame Moss
Madame Moss

T. 0 312 387 37 14
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Mavi
Mavi

T. 0 312 387 23 62
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Little Big
Little Big

T. 0312 466 02 25
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Kiğılı
Kiğılı

T. 0312 387 37 37
طبقه همکف
لباس زنانه و مردانه

Koray
Koray

T. 0312 387 62 72
طبقه 1
لباس زنانه و مردانه

Koton
Koton

T. 0312 387 36 15
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Moda İlgi
Moda İlgi

T. 0 312 387 36 32
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Occassion
Occassion

T. 0 312 387 36 24
طبقه همکف
لباس زنانه و مردانه

Penti
Penti

T. 0 312 397 23 73
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Pierre Cardin
Pierre Cardin

T. 0 312 387 45 07
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Sarar
Sarar

T. 0 312 387 36 60
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Seçil Store
Seçil Store

T. 0 312 387 36 79
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Setrms
Setrms

T. 0 312 387 42 52
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Defacto
Defacto

T. 0312 397 56 21
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Panayır Mağazaları
Panayır Mağazaları

T.
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین دوم

İpek Şal
İpek Şal

T. 0 507 845 83 84
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Kayra Safir
Kayra Safir

T. 0312 397 08 81
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Narin
Narin

T. 0312 387 32 83
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Lufian
Lufian

T. 0312 397 12 72
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Calvin Klein
Calvin Klein

T. 0 312 387 41 70
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

İGS Exclusive
İGS Exclusive

T. 0 850 420 04 47 / 213
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Gold Magazin
Gold Magazin

T. 0312 387 22 90
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.