مغازه ها

Kent Lostra
Kent Lostra

T. 0312 387 42 73
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Usta Makas Terzi
Usta Makas Terzi

T. 0505 728 39 24 - 0544 221 73 03
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Taç
Taç

T. 0312 397 75 09
وسایل خانه و دکوراسیون
زیرزمین دوم

Tekzen
Tekzen

T. 0312 397 75 00/01
فروشگاههای ساخت و ساز
زیرزمین دوم

Terzi Hilal
Terzi Hilal

T. 0312 397 82 45
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Başkentgaz
Başkentgaz

T. T. 0312 230 80 36
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Durumen Kuru Temizleme
Durumen Kuru Temizleme

T. 0312 387 43 00
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Autoshine Oto Yıkama
Autoshine Oto Yıkama

T. 0312 387 00 85
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

City Pet
City Pet

T. T. 0312 387 60 06
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Panayır Mağazaları
Panayır Mağazaları

T.
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین دوم

Laressa Yatak
Laressa Yatak

T. 0312 397 37 97
وسایل خانه و دکوراسیون
زیرزمین دوم

Makkas Kuaför
Makkas Kuaför

T. 0312 397 71 27
سلامت و زیبایی
زیرزمین دوم

PB Polo Yatak
PB Polo Yatak

T. 0312 397 76 56
وسایل خانه و دکوراسیون
زیرزمین دوم

Polo Yatak
Polo Yatak

T.
وسایل خانه و دکوراسیون
زیرزمین دوم

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.