مغازه ها

Watsons
Watsons

T. : 0312 387 14 33
سلامت و زیبایی
طبقه همکف

Eczane ACity
Eczane ACity

T. 0312 397 83 69
سلامت و زیبایی
طبقه همکف

DP Parfüm
DP Parfüm

T. 0312 387 42 87
طبقه 1
سلامت و زیبایی

Flormar
Flormar

T. 0533 968 1521
سلامت و زیبایی
طبقه 1

Rossmann
Rossmann

T. 312 397 40 58
سلامت و زیبایی
زیرزمین اول

Yves Rocher
Yves Rocher

T. 0312 397 30 21
سلامت و زیبایی
طبقه همکف

Gratis
Gratis

T. 0 850 210 6 900
سلامت و زیبایی
طبقه همکف

Makkas Kuaför
Makkas Kuaför

T. 0312 397 71 27
سلامت و زیبایی
زیرزمین دوم

Golden Rose
Golden Rose

T. 0312 387 24 70
سلامت و زیبایی
طبقه همکف

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.