مغازه ها

Toyzz Shop
Toyzz Shop

T. 0312-397 67 83
کتاب وسایل نوشت افزار و اسباب بازی
زیرزمین اول

Dagi
Dagi

T. 0850 259 75 30
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Fenerium
Fenerium

T. 0312 387 38 38
ورزش
زیرزمین اول

Freak Shop
Freak Shop

T. 0541 560 88 59
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

CarrefourSA
CarrefourSA

T. T. 0312 387 52 18-19
فروشگاه
زیرزمین اول

Botti
Botti

T. T. 0312 387 42 54
لباس کودک
زیرزمین اول

Hummel
Hummel

T. 0312 387 09 29
ورزش
زیرزمین اول

Colin's
Colin's

T. T. 0312 387 44 35
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Lescon
Lescon

T. 0312 387 36 53
ورزش
زیرزمین اول

Levi Straus & Co.
Levi Straus & Co.

T. 0312 387 42 78
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Mavi
Mavi

T. 0 312 387 23 62
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Little Big
Little Big

T. 0312 466 02 25
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Kum Boyama
Kum Boyama

T. (0 538 833 57 81
زیرزمین اول
سینما و سرگرمی

Nike
Nike

T. 0 312 387 43 29
ورزش
زیرزمین اول

Rossmann
Rossmann

T. 312 397 40 58
سلامت و زیبایی
زیرزمین اول

Vestel
Vestel

T. 0312 387 26 93
زیرزمین اول
الکترونیک

Defacto
Defacto

T. 0312 397 56 21
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Yalı Spor
Yalı Spor

T. 0312 387 60 08
ورزش
زیرزمین اول

Samsung
Samsung

T. 0530 183 83 16
الکترونیک
زیرزمین اول

Bosch
Bosch

T. 0312 387 10 66
الکترونیک
زیرزمین اول

Ayakkabı Dünyası
Ayakkabı Dünyası

T. 0 312 252 66 46
کیف و کفش
زیرزمین اول

Peki
Peki

T. 0 312 397 57 77
لباس کودک
زیرزمین اول

Derimi
Derimi

T.
کیف و کفش
زیرزمین اول

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.