مغازه ها

Abbate
Abbate

T. 0312 397 44 77
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Altınyıldız Classics
Altınyıldız Classics

T. 0530 239 61 03
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Vakko
Vakko

T. 0312 920 01 02
طبقه 1
کیف و کفش

U.S. Polo
U.S. Polo

T. 0312 387 07 44
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Armine
Armine

T. 0312 387 32 82
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Tergan
Tergan

T. 0312 397 08 67
کیف و کفش
طبقه 1

Avva
Avva

T. 0312 397 33 30
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Tudors Gömlek
Tudors Gömlek

T. 0850 433 21 56
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Tuğba Venn
Tuğba Venn

T. 0312 387 38 25
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Twigy
Twigy

T. 0542 741 98 48
طبقه 1
کیف و کفش

Bambi
Bambi

T. T. 0312 387 38 50-51
کیف و کفش
طبقه 1

Beta
Beta

T. T. 0312 387 38 72
کیف و کفش
طبقه 1

Ekol
Ekol

T. 0312 387 38 43
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Boyner
Boyner

T. 0850 577 63 04
فروشگاههای بزرگ
طبقه 1

DP Parfüm
DP Parfüm

T. 0312 387 42 87
طبقه 1
سلامت و زیبایی

Faruk Ekin
Faruk Ekin

T. 0312 256 16 27
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Flo
Flo

T. 0312 387 45 11
کیف و کفش
طبقه 1

Flormar
Flormar

T. 0533 968 1521
سلامت و زیبایی
طبقه 1

Ghisa
Ghisa

T. 0312 397 52 51
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Chima
Chima

T. T. 0312 397 82 26
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

IGS
IGS

T. 0850 420 04 47 / 209
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Journey
Journey

T. 0555 655 02 18
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Kemal Tanca
Kemal Tanca

T. 0312 387 42 92
کیف و کفش
طبقه 1

LCW
LCW

T. 0312 387 43 23
طبقه 1
لباس زنانه و مردانه

Matmazel
Matmazel

T. 0 312 387 38 48
کیف و کفش
طبقه 1

Koray
Koray

T. 0312 387 62 72
طبقه 1
لباس زنانه و مردانه

Koton
Koton

T. 0312 387 36 15
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Moda İlgi
Moda İlgi

T. 0 312 387 36 32
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Ossia Silver
Ossia Silver

T. 0 536 712 11 79
طبقه 1
ساعت جواهر و وسایل تزیینی

Pierre Cardin
Pierre Cardin

T. 0 312 387 45 07
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Sarar
Sarar

T. 0 312 387 36 60
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Seçil Store
Seçil Store

T. 0 312 387 36 79
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Setrms
Setrms

T. 0 312 387 42 52
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

TOQQA
TOQQA

T. 0312 335 92 19
ساعت جواهر و وسایل تزیینی
طبقه 1

İpek Şal
İpek Şal

T. 0 507 845 83 84
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Kayra Safir
Kayra Safir

T. 0312 397 08 81
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Narin
Narin

T. 0312 387 32 83
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Mochka
Mochka

T.
ساعت جواهر و وسایل تزیینی
طبقه 1

Gold Magazin
Gold Magazin

T. 0312 387 22 90
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Vesta
Vesta

T. 0312 387 22 90
کیف و کفش
طبقه 1

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.