مغازه ها

CarrefourSA
CarrefourSA

T. T. 0312 387 52 18-19
فروشگاه
زیرزمین اول

Cepax
Cepax

T. T. 0507 441 9949
طبقه همکف
الکترونیک

Chima
Chima

T. T. 0312 397 82 26
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

City Pet
City Pet

T. T. 0312 387 60 06
خدمات و سرویس دهی
زیرزمین دوم

Colin's
Colin's

T. T. 0312 387 44 35
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین اول

Çift Geyik Karaca
Çift Geyik Karaca

T. 0312 387 36 98
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Cinevizyon
Cinevizyon

T. 0312 397 10 12
سینما و سرگرمی
طبقه 2

Cetur
Cetur

T. 444 6 849 - www.ceturturizm.com
خدمات و سرویس دهی
طبقه 2

Calvin Klein
Calvin Klein

T. 0 312 387 41 70
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.