مغازه ها

Samsonite
Samsonite

T. 0 312 387 61 30
کیف و کفش
طبقه همکف

Samsung Mobile
Samsung Mobile

T. 0 312 387 39 39
الکترونیک
طبقه همکف

Sarar
Sarar

T. 0 312 387 36 60
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Sbarro
Sbarro

T. 0 530 548 34 45
کافه و رستوران
طبقه 2

Seçil Store
Seçil Store

T. 0 312 387 36 79
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Sedil Kayseri Mutfağı
Sedil Kayseri Mutfağı

T. 0 532 686 26 12
کافه و رستوران
طبقه 2

Setrms
Setrms

T. 0 312 387 42 52
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Starbucks
Starbucks

T. 0 312 387 43 47
کافه و رستوران
طبقه همکف

Samsung
Samsung

T. 0530 183 83 16
الکترونیک
زیرزمین اول

Super Step Outlet
Super Step Outlet

T. 0312 387 36 18
طبقه همکف
ورزش

Saat&Saat
Saat&Saat

T. 0312 970 32 04
ساعت جواهر و وسایل تزیینی
طبقه همکف

Şahserzade
Şahserzade

T. 0530 309 51 96
غرفه ها
طبقه همکف

Simitçi Dünyası
Simitçi Dünyası

T.
کافه و رستوران
طبقه همکف

Super Step Outlet
Super Step Outlet

T.
کیف و کفش
طبقه همکف

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.