مغازه ها

Palet Ayakkabı
Palet Ayakkabı

T. 0312 387 00 02
کیف و کفش
طبقه همکف

Penti
Penti

T. 0 312 397 23 73
لباس زنانه و مردانه
طبقه همکف

Pideli
Pideli

T. 0 312 397 38 84
کافه و رستوران
طبقه 2

Pierre Cardin
Pierre Cardin

T. 0 312 387 45 07
لباس زنانه و مردانه
طبقه 1

Pizza Wings
Pizza Wings

T. 0 312 397 48 88
کافه و رستوران
طبقه 2

Popeyes
Popeyes

T. 0 530 548 34 45
کافه و رستوران
طبقه 2

Panayır Mağazaları
Panayır Mağazaları

T.
لباس زنانه و مردانه
زیرزمین دوم

© 2017 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.