مغازه ها

Vakko
Vakko

T. 0312 920 01 02
طبقه 1
کیف و کفش

Viva Saat
Viva Saat

T. 0312 387 42 90
ساعت جواهر و وسایل تزیینی
طبقه همکف

Vodafone
Vodafone

T. 0 312 387 45 04
الکترونیک
طبقه همکف

Vestel
Vestel

T. 0312 387 26 93
زیرزمین اول
الکترونیک

Vesta
Vesta

T. 0312 387 22 90
کیف و کفش
طبقه 1

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.