شرایط استفاده

نوشته ها

 

سایت اینترتنی http://www.acity.com.tr متعلق به مرکز خرید آ سیتی می باشد. و در داخل سایت هر گونه خبر نمایش و یا نوشته ای در ارتباط با مرکز خرید آ سیتی قابل دریافت می باشد.
 

لینکهای موجود در سایت

در سایت اینترنتی http://www.acity.com.tr لینکهای باز منابع خارجی آورده شده است.بدلیل دنبال نکردن محتویات سایتهای خارجی تمامی مسؤلیت مربوط به محتویات سایت بر عهده صاحب سایت می باشد. و مسؤلیت کلیک کردن بر روی لینکهای خارجی و عواقب آن از طرف خریداران و مشتریان برعهده خودشان می باشد.
 

استفاده از مطالب

تمامی حقوق مربوط به نوشته های نوشته شده از جانب http://www.acity.com.tr و همچنین تمامی گرافیکها و طراحی های ارایه شده از طرف http://www.acity.com.tr کاملا محفوظ می باشد. به اشتراک گذاری مطالب موجود در این سایت با رعایت اصول خاص و به منظور غیر تجاری آزاد می باشد. مشتریان می توانند با استفاده از دگمه اشتراک گذاری شبکه های اینترنتی منابع خارجی موجوددرداخل سایت٬ را به اشتراک گذارند.
 

شرایط استفاده

محتویات متن با توجه به هیچ خواسته ای قابل تغییر نمی باشند.

اگر چنانچه از محتویات متن در اینترنت استفاده شود مججبور نیستید در زیر نوشته یکی ازلینکهایی که در زیر آمده است و یا در وبسایت خودتان قرار دهید:

1.این نوشته از http://www.acity.com.tr گرفته شده است.

2. منبع

3. ویا از وبسایت خود آدرس زیر رابنویسید: http://www.acity.com.tr

در صورت قبول نکردن و انجام ندادن شروطی که در بالا ذکر شده است حق انجام تمامی شروط و کارهای حقوقی بنام http://www.acity.com.tr مرکز خریدآسیتی محفوظ می باشد.

 

 

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.