ارتباط

:آدرس
مرکز خرید" آ سیتی " - بلوار اف اس ام - شماره 244 - راه استانبول – ینی محله - 06370- آنکارا/ ترکیه تلفن و فاکس
فاکس : +90 (312) 397 2749
تلفن : +90 (312) 397 0200
:آدرس ایمیل
info@acity.com.tr
 Rent

  + 90 (212) 377 77 00
  kiralama@ece.com  
  www.ece.com           

© 2018 مرکز خرید آ سیتی/ تمامی حقوق محفوظ می باشد.